autodesk front

Autodesk heeft enige tijd geleden de transitie ingezet om langzaam over te gaan naar een enkel licentiemodel. Dit alles vanuit het oogpunt van Software as a Service (SaaS).

Om die reden heeft Autodesk abonnementen geïntroduceerd, waarbij de gebruiker enkel betaalt voor het gebruik van de software en niet meer van het fysieke bezit ervan. De reden van Autodesk om over te stappen naar een abonnementsvorm is dat het voor Autodesk erg omslachtig en duur is om twee licentievormen te blijven faciliteren. Daarnaast is Autodesk van mening dat ze middels de abonnementen een optimaal platform hebben voor gebruikers om de software en andere technologieën aan te kunnen blijven bieden.

In de loop van 2016 is het aanschaffen van kooplicenties geleidelijk uitgefaseerd, maar er zijn nog altijd ruim twee miljoen Autodesk relaties met één of meerdere 'oude' kooplicenties. Om deze gebruikers voorzichtig te bewegen om de overstap naar abonnementen te maken, zijn er tal van aantrekkelijke acties van kracht. Daarnaast wordt de komende jaren vol ingezet om een verdere transitie van deze eerder genoemde groep gebruikers.

Met ingang van juni 2017 bestaat daarom tevens de mogelijkheid om een Autodesk kooplicentie (perpetual license) met actief onderhoudsplan in te ruilen voor een Autodesk abonnement. De kooplicentie kan hierna dus niet meer worden gebruikt. Deze overstap is mogelijk binnen 90 dagen voor de einddatum van het actieve onderhoudsplan.

De meest gebruikte Autodesk producten komen voor deze overstap in aanmerking.

Autodesk biedt klanten die overstappen een korting tot wel 60% op de reguliere adviesprijs van het bewuste abonnement.

In 2017 zal de prijs voor een abonnement ongeveer gelijk zijn aan de kosten voor het verlengen van het onderhoudsplan. Hoe eerder men besluit de overstap te maken hoe financieel aantrekkelijker dit is. De kosten om over te stappen zullen in 2018 met 5% en in 2019 met nogmaals 5% worden verhoogd. Als u besluit over te stappen zal deze gereduceerde prijs tot maximaal drie jaar kunnen worden vastgelegd en zult u daarna scherpe tarieven blijven ontvangen voor zolang als u uw abonnement blijft vernieuwen.

Autodesk biedt gebruikers na juni 2017 voorlopig nog steeds de mogelijkheid om het onderhoudsplan op kooplicenties jaarlijks te blijven vernieuwen. Het vanaf 20 februari 2017 niet meer mogelijk om het onderhoudsplan voor langer dan een jaar te verlengen. Dit om gebruikers de mogelijkheid te bieden tegen zo laag mogelijke kosten over te stappen naar Autodesk abonnement(en). Zoals verwacht zal Autodesk de prijzen voor onderhoudsplannen op kooplicenties de komende jaren verder opvoeren. Met ingang van 7 mei 2017 zullen de prijzen met 5%, in 2018 met 10% en in 2019 met 20% toenemen.

Alle Autodesk gebruikers die van deze transitiemogelijkheid gebruik willen maken of hier graag meer informatie over willen ontvangen, kunnen hiervoor altijd contact met me opnemen.