Direct reageren, dat was mijn gevoel gisteravond. Ik bezocht de Stumico-bijeenkomst. Er werd een presentatie gegeven omtrent het SSA-project van Rijkswaterstaat, over de nieuwe snelwegen Amstelveen, Amsterdam en Almere.
De heer Arkesteijn deed de aftrap, voor mij direct met een 'schot in de roos'. Wat bleek namelijk?

BIM is voor RWS Bouwkundig Informatie Management! Welnu, dat is wat ik dus al jaren verkondig: volwassen BIM beperkt zich niet tot uitsluitend een model. Dat komt duidelijk tot uiting in het SSA-project, bestaande uit tientallen kilometers snelweg, tientallen kunstwerken enzovoort.. In zijn presentatie werd helder en duidelijk uitgelegd dat datamanagement, dus het beheren en beheersen van ALLE data, voorwaarde is voor het slagen van een dergelijk project. BIM zoals men dat nog vaak weergeeft als model, is slechts een onderdeel van het totale concept! Na Arkesteijn was het de beurt aan de heer Kools, IT- deskundige. Ook hij bevestigde met zijn presentatie dat BIM slechts een onderdeel is van het grote geheel. Vervolgens gaf de heer Van Wijland, BIM-manager van SAAone, een staaltje van BIM- management 'in optima forma'. Dit deed hij aan de hand van een voorbeeld van tien verschillende organisaties verdeeld over zeven disciplines, die bovendien onder een enorme tijdsdruk staan. Een 'chapeau' voor zijn presentatie, niet alleen over hoe hij het gedaan heeft, maar ook dat wij een kijkje mochten nemen in zijn BIM-keuken.

Dat verrijkte de avond bijzonder.
Maar goed dat we een pauze kregen, zodat een en ander even kon bezinken. Afsluitend volgden nog de heer Daverveld , Den Heijer en Paalman. Daverveld met een kijk op processen, destilleerbaar als een andere kijk op het IDM en vertaalbaar als het BIM-handboek. En beide laatstgenoemd heren met hun expertise betreffende CMDB en COINS. Alle drie gingen ze dus eigenlijk in op de thema's afspraken, standaardisatie en uniforme communicatie. Kortom, een prachtige middag en avond boordevol bondige en nuttige informatie over BIM.

Terwijl ik naar huis reed, mijmerde mijn brein nog na, resumerend. De essentie van het BIM-proces is helder voor mij, te weten: optimale communicatie, waarbij heel het team georganiseerd volledig participeert in het bouwproces
CADexpress heeft hiervoor prachtige oplossingen! De 3B Werkmethodiek-applicatie voor Revit en Newforma als oplossing voor de I ('Informatie) en M ('Management') van BIM. Wat me wel opviel tijdens de Stumico-bijeenkomst was dat de meeste aanwezigen met Revit modelleren. Met andere woorden: de 3B Werkmethodiek is hierin de sleutel voor communicatie, aangevuld met een oplossing als Newforma. Rijkswaterstaat heeft de nodige oplossingen zelf laten programmeren. Het algemene standpunt was dan ook dat dergelijke samenwerkingsverbanden alleen maar voor de hele grote organisaties weggelegd zijn. Tegen die stelling kom ik graag in verweer! Juist de 3B-applicatie en de Newforma-oplossing maken eenzelfde hoogwaardige oplossing mogelijk voor het midden- en kleinbedrijf. CADexpress heeft dat al bij zeer veel organisaties waargemaakt.