End of Support op SketchUp producten betekent dat deze producten niet langer ondersteund worden. SketchUp producten gaan van ‘supported’ naar ‘unsupported’ op 31 januari van het derde releasejaar van het product. Als voorbeeld: SketchUp 2022’s End of Support datum is 31 januari 2025.

SketchUp zal altijd communiceren welke versies zij op het moment ondersteunen. Controleer welke versie van SketchUp jij gebruikt om uit te rekenen wanneer deze versie End of Support zal bereiken. Je vindt de versie in het Help menu onder ‘About SketchUp’. SketchUp versienummers beginnen altijd met het jaar waarin die versie is uitgebracht.

Als je een niet-ondersteunde versie van SketchUp gebruikt, zullen sommige basisfuncties van SketchUp niet beschikbaar zijn, functioneren extensies mogelijk niet meer naar behoren en vervalt SketchUp support voor die versie. SketchUp moedigt gebruikers aan om ondersteunde versies te gebruiken. Hiermee verkrijg je namelijk toegang tot de meest recente functies en verbeteringen en zorg je ervoor dat je SketchUp ervaring zo veilig mogelijk is.