Wil jij een gebruiker verwijderen als lid van de organisatie? Of wil je iemand de toegang tot een SketchUp licentie ontzeggen? Dat kan via de volgende stappen:

  1. In het Trimble Account Management Portaal kunnen gebruikers met de rollen ‘Account Owner’ of ‘Administrator’ wijzigingen aanbrengen in gebruikersrollen en producttoegang. Ga hiervoor naar de ‘Members’ pagina.
  2. Wil je de rol van één persoon wijzigen? Klik dan op de puntjes achter zijn/haar naam en kies voor ‘Modify Product Acces’ om producttoegang te ontzeggen.
    Klik op ‘Remove User’ om het iemand te verwijderen van de organisatie.
  3. Wil je de rollen van meerdere gebruikers aanpassen? Selecteer dan de gebruikers met de checkboxes en open het menu ‘Bulk Actions’. Hierin vind je dezelfde opties als hierboven omschreven.
  4. Wanneer je de producttoegang wijzigt verschijnt er een pop-up waarin je het toegewezen product aangevinkt ziet. Vink dit product uit en klik op ‘Save Product Access’.
    Wanneer je een gebruiker verwijdert verschijnt er een pop-up waarin wordt gezegd dat deze gebruiker(s) ook toegang verliest tot hun licenties. Klik op ‘I’m Sure’ om je keuze te bevestigen.

Producttoegang voor gebruikers wijzigen kan bij alle gebruikers op elk moment gedurende een abonnementsperiode.