Fusion 360 Actie: 2+1 FREE To the Fusion 360 promotion-page Promotion valid until January 31, 2024.

Een SketchUp licentie is voor één persoon bedoeld en deze persoon kan de licentie activeren op 2 computers. Het kan voorkomen dat je bij het gebruik van SketchUp de melding krijgt dat je 'too many activations' hebt, dit betekent dan dat je dit aantal activaties hebt overschreden. Het kan dan zijn dat je SketchUp al hebt geactiveerd op 2 verschillende computers óf dat je meerdere SketchUp versies hebt geactiveerd op 1 computer. Om een activatie vrij te maken moet je dan op één van je computers uitloggen met je SketchUp account. Het is ook mogelijk om alle activaties te verwijderen, dit kan via SketchUp in het 'Help' menu bij 'Manage Licensing'. Via deze knop wordt jouw Trimble account geopend in een browser. Log hier in met je Trimble ID. Via dit account ga je naar 'My Products' > 'View Included Applications' > 'Manage Devices' > SketchUp > 'Deauthorize All'.
End of Support op SketchUp producten betekent dat deze producten niet langer ondersteund worden. SketchUp producten gaan van 'supported' naar 'unsupported' op 31 januari van het derde releasejaar van het product. Als voorbeeld: SketchUp 2022's End of Support datum is 31 januari 2025. SketchUp zal altijd communiceren welke versies zij op het moment ondersteunen. Controleer welke versie van SketchUp jij gebruikt om uit te rekenen wanneer deze versie End of Support zal bereiken. Je vindt de versie in het Help menu onder 'About SketchUp'. SketchUp versienummers beginnen altijd met het jaar waarin die versie is uitgebracht. Als je een niet-ondersteunde versie van SketchUp gebruikt, zullen sommige basisfuncties van SketchUp niet beschikbaar zijn, functioneren extensies mogelijk niet meer naar behoren en vervalt SketchUp support voor die versie. SketchUp moedigt gebruikers aan om ondersteunde versies te gebruiken. Hiermee verkrijg je namelijk toegang tot de meest recente functies en verbeteringen en zorg je ervoor dat je SketchUp ervaring zo veilig mogelijk is.
For help downloading, installing and activating your SketchUp license, please visit our dedicated Start with SketchUp page. Here you will find all the information you need.
You may experience problems while activating your SketchUp license. Then probably one of the situations below applies to you:
 • Your serial number and authorization codes may not match the SketchUp Pro version you are trying to activate. So read the email with your license information carefully.
 • You are offline. Make sure you have a working Internet connection during authorization.
 • You have insufficient rights. If you are working with Windows: right-click on the SketchUp Pro icon and click 'Run as Administrator'. When working on a Mac: make sure you drag SketchUp Pro from the disk image to your 'Applications' folder as well.
 • Internet ports 80, 8080, 443, 5053 and 50530 are closed on your network. Open it up in your firewall.
 • Your firewall does not allow the domains *.sketchup.com or *.google.com. Make an exception in your firewall for this.
 • There are problems with your browser. In fact, for some functions, SketchUp Pro borrows the browser on your operating system. This is always Internet Explorer on Windows and Safari on Mac, even if you have another browser set as default. Possible solutions:
  • Make sure this browser is updated to the latest version.
  • Make this browser (temporarily) your default browser.
  • Activate Java on your system.
  • Lower the security settings for Internet access.
  • Empty the browser cache.
  • Clear your browser cookies.
 • You're using a Proxy. There is unfortunately no solution to this at this time since proxies are not supported.
First, download the appropriate version for your operating system from this page: Download SU Podium V2.6. The download appears with the extension .rbz. If you have never installed SU Podium before, you can do so through SketchUp's Extension Manager. If you already have an older version of SU Podium installed, you need to uninstall it first. After uninstalling it, you can follow the steps below:
 1. If so, open SketchUp first.
 2. Go to Extensions > Extension Manager (in older versions: Window > Extension Manager)
 3. Click on the 'Install Extension' button
 4. Navigate to the download folder and choose the .rbz file.
SU Podium V2.6 licenses contain 18 digits and begin with PD. SU Podium starts with a trial version if you have not installed it before. You activate a purchased license in the following way:
 1. Copy the license code from the confirmation email
 2. Open SketchUp
 3. Go to Extensions > SU Podium V2.6 > License
 4. Paste the copied license into the panel
 5. Click on 'Activate'
 6. Exit SketchUp
You can now get started with SU Podium!
Do you want to remove a user as a member of the organization? Or do you want to deny someone access to a SketchUp license? This can be done through the following steps:
 1. In the Trimble Account Management Portal, users with "Account Owner" or "Administrator" roles can make changes to user roles and product access. To do so, go to the 'Members' page.
 2. Want to change the role of one person? Then click on the dots behind his/her name and choose 'Modify Product Access' to deny product access. Click 'Remove User' to remove the person from the organization.
 3. Want to modify the roles of multiple users? Then select the users with the checkboxes and open the Bulk Actions menu. In it you will find the same options as described above.
 4. When you change the product access, a pop-up appears showing the assigned product checked. Uncheck this product and click Save Product Access. When you delete a user, a pop-up appears saying that this user(s) will also lose access to their licenses. Click "I'm Sure" to confirm your choice.
Product access for users can be changed for all users at any time during a subscription period.